Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Chủ nhật
Ngày 24-03-2019
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 24-03-2019
20:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ sáu
Ngày 29-03-2019
20:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ bảy
Ngày 30-03-2019
16:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ bảy
Ngày 30-03-2019
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Chủ nhật
Ngày 31-03-2019
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 31-03-2019
20:00
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ sáu
Ngày 05-04-2019
20:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ bảy
Ngày 06-04-2019
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 06-04-2019
20:00
NGÔI LÀNG MA
Chủ nhật
Ngày 07-04-2019
16:00
QUỶ SỐNG
Chủ nhật
Ngày 07-04-2019
20:00
XÓM NGHÈO BÁ ĐẠO