Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ ba
Ngày 01-02-2022
16:15
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Thứ ba
Ngày 01-02-2022
20:15
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Thứ tư
Ngày 02-02-2022
16:15
NGƯỢC GIÓ
Thứ tư
Ngày 02-02-2022
20:15
BẬT CÔNG TẮC LÀ YÊU
Thứ năm
Ngày 03-02-2022
16:15
BẬT CÔNG TẮC LÀ YÊU
Thứ năm
Ngày 03-02-2022
20:15
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Thứ sáu
Ngày 04-02-2022
16:15
LÒ VÕ TIẾU LÂM
Thứ sáu
Ngày 04-02-2022
20:15
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 05-02-2022
16:15
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 05-02-2022
20:15
LÒ VÕ TIẾU LÂM
Chủ nhật
Ngày 06-02-2022
16:15
LÒ VÕ TIẾU LÂM
Chủ nhật
Ngày 06-02-2022
20:15
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Thứ hai
Ngày 07-02-2022
16:15
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Thứ hai
Ngày 07-02-2022
20:15
NGƯỢC GIÓ
Thứ ba
Ngày 08-02-2022
20:00
BẬT CÔNG TẮC LÀ YÊU
Thứ tư
Ngày 09-02-2022
20:00
NGƯỢC GIÓ
Thứ năm
Ngày 10-02-2022
20:00
BẬT CÔNG TẮC LÀ YÊU