Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ bảy
Ngày 21-07-2018
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 21-07-2018
20:00
MỸ NHÂN KẾ
Chủ nhật
Ngày 22-07-2018
16:00
MỸ NHÂN KẾ
Chủ nhật
Ngày 22-07-2018
20:00
GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY
Thứ sáu
Ngày 27-07-2018
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 28-07-2018
16:00
MUA CHỒNG
Thứ bảy
Ngày 28-07-2018
20:00
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Chủ nhật
Ngày 29-07-2018
16:00
MỸ NHÂN KẾ
Chủ nhật
Ngày 29-07-2018
20:00
MỸ NHÂN KẾ
Thứ tư
Ngày 01-08-2018
19:30
MINI SHOW GIA BẢO
Thứ năm
Ngày 02-08-2018
19:30
MINI SHOW GIA BẢO