Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 16-11-2018
20:00
CÕNG MẸ ĐI CHƠI
Thứ bảy
Ngày 17-11-2018
20:00
TÌNH KỸ NỮ
Chủ nhật
Ngày 18-11-2018
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Chủ nhật
Ngày 18-11-2018
20:00
MỸ NHÂN KẾ
Thứ sáu
Ngày 23-11-2018
20:00
DREAMBOYS
Thứ bảy
Ngày 24-11-2018
16:00
MẮT ÂM DƯƠNG
Thứ bảy
Ngày 24-11-2018
20:00
HỌA HỒN
Chủ nhật
Ngày 25-11-2018
16:00
MẮT ÂM DƯƠNG
Chủ nhật
Ngày 25-11-2018
20:00
GIẾNG OAN HỒN