Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 08-07-2022
20:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Thứ bảy
Ngày 09-07-2022
16:00
XÓM NGHÈO BÁ ĐẠO
Thứ bảy
Ngày 09-07-2022
20:00
HUYẾT OÁN
Chủ nhật
Ngày 10-07-2022
20:00
HUYẾT OÁN
Thứ sáu
Ngày 15-07-2022
20:00
LÒ VÕ TIẾU LÂM
Thứ bảy
Ngày 16-07-2022
16:00
HUYẾT OÁN
Thứ bảy
Ngày 16-07-2022
20:00
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Chủ nhật
Ngày 17-07-2022
16:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Chủ nhật
Ngày 17-07-2022
20:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)