Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ bảy
Ngày 27-04-2024
16:00
TÂM MA
Thứ bảy
Ngày 27-04-2024
20:00
Ở ĐÂY AI TỈNH
Chủ nhật
Ngày 28-04-2024
20:00
NGHIỆP QUẬT
Thứ ba
Ngày 30-04-2024
16:00
BÓNG ĐÀN ÔNG
Thứ ba
Ngày 30-04-2024
20:00
TÌNH KỸ NỮ
Thứ tư
Ngày 01-05-2024
16:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Thứ tư
Ngày 01-05-2024
20:00
BÓNG ĐÀN ÔNG
Thứ năm
Ngày 02-05-2024
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Thứ bảy
Ngày 04-05-2024
20:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Chủ nhật
Ngày 05-05-2024
20:00
Ở ĐÂY AI TỈNH