Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 12-07-2024
20:00
Ở ĐÂY AI TỈNH
Thứ bảy
Ngày 13-07-2024
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 14-07-2024
16:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Chủ nhật
Ngày 14-07-2024
20:00
NGHIỆP QUẬT
Thứ sáu
Ngày 19-07-2024
20:00
NGÀY HỘI CÁI BANG
Thứ bảy
Ngày 20-07-2024
16:00
BÓNG ĐÀN ÔNG
Thứ bảy
Ngày 20-07-2024
20:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Chủ nhật
Ngày 21-07-2024
20:00
MỸ VỊ NAM VƯƠNG
Thứ bảy
Ngày 27-07-2024
16:00
BÓNG ĐÀN ÔNG
Thứ bảy
Ngày 27-07-2024
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 28-07-2024
20:00
CHUYỆN 2 CHÀNG