Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 04-12-2020
20:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Thứ bảy
Ngày 05-12-2020
20:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Chủ nhật
Ngày 06-12-2020
20:00
LẦU HOANG
Thứ sáu
Ngày 11-12-2020
20:00
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Thứ bảy
Ngày 12-12-2020
20:00
NGƯỢC GIÓ
Chủ nhật
Ngày 13-12-2020
20:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Thứ sáu
Ngày 18-12-2020
20:00
GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY
Thứ bảy
Ngày 19-12-2020
16:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 19-12-2020
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Chủ nhật
Ngày 20-12-2020
16:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Chủ nhật
Ngày 20-12-2020
20:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019