Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 28-09-2018
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 29-09-2018
16:00
MỸ NHÂN KẾ
Thứ bảy
Ngày 29-09-2018
20:00
QUỶ SỐNG
Chủ nhật
Ngày 30-09-2018
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 30-09-2018
20:00
GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY
Thứ sáu
Ngày 05-10-2018
20:00
ĐỜI NHƯ Ý
Thứ bảy
Ngày 06-10-2018
20:00
QUỶ SỐNG
Chủ nhật
Ngày 07-10-2018
20:00
MỸ NHÂN KẾ
Thứ sáu
Ngày 12-10-2018
20:00
CHÚNG TA THUỘC VỀ NHAU
Thứ bảy
Ngày 13-10-2018
16:00
HUYẾT OÁN
Thứ bảy
Ngày 13-10-2018
20:00
ĐỜI NHƯ Ý
Chủ nhật
Ngày 14-10-2018
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 14-10-2018
20:00
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Thứ sáu
Ngày 19-10-2018
20:00
QUỶ SỐNG
Thứ bảy
Ngày 20-10-2018
16:00
HỌA HỒN
Thứ bảy
Ngày 20-10-2018
20:00
DREAMBOYS
Chủ nhật
Ngày 21-10-2018
16:00
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Chủ nhật
Ngày 21-10-2018
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK