Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

05-02-2019
05-02-2019
06-02-2019
07-02-2019
07-02-2019
14-02-2019
14-02-2019
15-02-2019
16-02-2019
17-02-2019
06-02-2019
06-02-2019
07-02-2019
08-02-2019
09-02-2019
09-02-2019
10-02-2019
13-02-2019
13-02-2019
15-02-2019
08-02-2019
08-02-2019
09-02-2019
10-02-2019
10-02-2019
12-02-2019
12-02-2019
17-02-2019
26-01-2019
27-01-2019
11-02-2019
16-02-2019
Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ bảy
Ngày 19-01-2019
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 19-01-2019
20:00
DREAMBOYS
Chủ nhật
Ngày 20-01-2019
16:00
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Chủ nhật
Ngày 20-01-2019
20:00
CÕNG MẸ ĐI CHƠI
Thứ bảy
Ngày 26-01-2019
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Thứ bảy
Ngày 26-01-2019
20:00
GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY
Chủ nhật
Ngày 27-01-2019
16:00
TRAI ĐẸP LẮM CHIÊU
Chủ nhật
Ngày 27-01-2019
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Thứ ba
Ngày 05-02-2019
17:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ ba
Ngày 05-02-2019
20:30
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ tư
Ngày 06-02-2019
14:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ tư
Ngày 06-02-2019
17:00
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ tư
Ngày 06-02-2019
20:30
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ năm
Ngày 07-02-2019
14:00
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ năm
Ngày 07-02-2019
17:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ năm
Ngày 07-02-2019
20:30
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ sáu
Ngày 08-02-2019
14:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ sáu
Ngày 08-02-2019
17:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ sáu
Ngày 08-02-2019
20:30
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ bảy
Ngày 09-02-2019
14:00
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ bảy
Ngày 09-02-2019
17:00
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ bảy
Ngày 09-02-2019
20:30
NGÔI LÀNG MA
Chủ nhật
Ngày 10-02-2019
14:00
NGÔI LÀNG MA
Chủ nhật
Ngày 10-02-2019
17:00
NGÔI LÀNG MA
Chủ nhật
Ngày 10-02-2019
20:30
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ hai
Ngày 11-02-2019
17:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Thứ hai
Ngày 11-02-2019
20:30
MỸ NHÂN KẾ
Thứ ba
Ngày 12-02-2019
17:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ ba
Ngày 12-02-2019
20:30
NGÔI LÀNG MA
Thứ tư
Ngày 13-02-2019
17:00
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ tư
Ngày 13-02-2019
20:30
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ năm
Ngày 14-02-2019
17:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ năm
Ngày 14-02-2019
20:30
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ sáu
Ngày 15-02-2019
17:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ sáu
Ngày 15-02-2019
20:30
NGƯỜI VÔ HÌNH
Thứ bảy
Ngày 16-02-2019
14:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ bảy
Ngày 16-02-2019
17:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Thứ bảy
Ngày 16-02-2019
20:30
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 17-02-2019
14:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Chủ nhật
Ngày 17-02-2019
17:00
MỸ NHÂN KẾ
Chủ nhật
Ngày 17-02-2019
20:30
NGÔI LÀNG MA