Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 12-03-2021
20:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Thứ bảy
Ngày 13-03-2021
20:00
VỆ SĨ TÌNH YÊU
Chủ nhật
Ngày 14-03-2021
20:00
LÒ VÕ TIẾU LÂM
Thứ sáu
Ngày 19-03-2021
20:00
NGƯỢC GIÓ
Thứ bảy
Ngày 20-03-2021
16:00
LÒ VÕ TIẾU LÂM
Thứ bảy
Ngày 20-03-2021
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 21-03-2021
16:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Chủ nhật
Ngày 21-03-2021
20:00
VỆ SĨ TÌNH YÊU
Thứ sáu
Ngày 26-03-2021
20:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Thứ bảy
Ngày 27-03-2021
20:00
VỆ SĨ TÌNH YÊU
Chủ nhật
Ngày 28-03-2021
20:00
LÒ VÕ TIẾU LÂM