Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 25-10-2019
20:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ bảy
Ngày 26-10-2019
16:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Thứ bảy
Ngày 26-10-2019
20:00
CHUYỆN ẤY LÀ CHUYỆN NHỎ
Chủ nhật
Ngày 27-10-2019
16:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Chủ nhật
Ngày 27-10-2019
20:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019