Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 25-05-2018
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 26-05-2018
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 26-05-2018
20:00
MUA CHỒNG
Chủ nhật
Ngày 27-05-2018
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Chủ nhật
Ngày 27-05-2018
20:00
CHÚNG TA THUỘC VỀ NHAU
Thứ sáu
Ngày 01-06-2018
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 02-06-2018
20:00
MẸ CHỒNG RẮC RỐI
Chủ nhật
Ngày 03-06-2018
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Chủ nhật
Ngày 03-06-2018
20:00
SỨ GIẢ THIÊN ĐƯỜNG
Thứ sáu
Ngày 08-06-2018
20:00
MUA CHỒNG
Thứ bảy
Ngày 09-06-2018
16:00
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG
Thứ bảy
Ngày 09-06-2018
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 10-06-2018
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Chủ nhật
Ngày 10-06-2018
20:00
HUYẾT OÁN