Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ bảy
Ngày 11-07-2020
16:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 11-07-2020
20:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Chủ nhật
Ngày 12-07-2020
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 12-07-2020
20:00
MUA CHỒNG
Thứ sáu
Ngày 17-07-2020
20:00
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN
Thứ bảy
Ngày 18-07-2020
16:00
NGƯỢC GIÓ
Thứ bảy
Ngày 18-07-2020
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 19-07-2020
20:00
NGƯỢC GIÓ
Thứ sáu
Ngày 24-07-2020
20:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 25-07-2020
20:00
MẸ CHỒNG RẮC RỐI
Chủ nhật
Ngày 26-07-2020
16:00
NGƯỢC GIÓ
Chủ nhật
Ngày 26-07-2020
20:00
MẸ CHỒNG RẮC RỐI
Thứ sáu
Ngày 31-07-2020
20:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ bảy
Ngày 01-08-2020
16:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 01-08-2020
20:00
NGƯỢC GIÓ
Chủ nhật
Ngày 02-08-2020
20:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI