Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ bảy
Ngày 15-05-2021
20:00
NGƯỢC GIÓ
Chủ nhật
Ngày 16-05-2021
20:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Thứ bảy
Ngày 22-05-2021
20:00
HỒN MA CÔ ĐÀO HÁT
Chủ nhật
Ngày 23-05-2021
16:00
BẬT CÔNG TẮC LÀ YÊU
Chủ nhật
Ngày 23-05-2021
20:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP