Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Chủ nhật
Ngày 16-06-2019
16:00
NGÔI LÀNG MA
Chủ nhật
Ngày 16-06-2019
20:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019
Thứ sáu
Ngày 21-06-2019
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 22-06-2019
16:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ bảy
Ngày 22-06-2019
20:00
MỸ NHÂN KẾ
Chủ nhật
Ngày 23-06-2019
16:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019
Chủ nhật
Ngày 23-06-2019
20:00
TÌNH KỸ NỮ
Thứ sáu
Ngày 28-06-2019
20:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019
Thứ bảy
Ngày 29-06-2019
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Thứ bảy
Ngày 29-06-2019
20:00
HỒN ANH XÁC EM
Chủ nhật
Ngày 30-06-2019
16:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Chủ nhật
Ngày 30-06-2019
20:00
TÌNH KỸ NỮ