Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 25-09-2020
20:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 26-09-2020
16:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ bảy
Ngày 26-09-2020
20:00
MUA CHỒNG
Chủ nhật
Ngày 27-09-2020
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 27-09-2020
20:00
NGƯỢC GIÓ