Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 07-10-2022
20:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019
Thứ bảy
Ngày 08-10-2022
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Thứ bảy
Ngày 08-10-2022
20:00
NGƯỢC GIÓ
Chủ nhật
Ngày 09-10-2022
16:00
HUYẾT OÁN
Chủ nhật
Ngày 09-10-2022
20:00
HỌA HỒN
Thứ bảy
Ngày 15-10-2022
20:00
XÓM NGHÈO BÁ ĐẠO
Chủ nhật
Ngày 16-10-2022
16:00
HỌA HỒN
Chủ nhật
Ngày 16-10-2022
20:00
HỌA HỒN
Thứ sáu
Ngày 21-10-2022
20:00
HUYẾT OÁN
Thứ bảy
Ngày 22-10-2022
16:00
HỌA HỒN
Thứ bảy
Ngày 22-10-2022
20:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 23-10-2022
16:00
XÓM NGHÈO BÁ ĐẠO
Chủ nhật
Ngày 23-10-2022
20:00
TÌNH KỸ NỮ
Thứ sáu
Ngày 28-10-2022
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 29-10-2022
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ bảy
Ngày 29-10-2022
20:00
MẸ CHỒNG RẮC RỐI
Chủ nhật
Ngày 30-10-2022
20:00
TÌNH KỸ NỮ