Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 22-12-2017
20:00
XÓM NGHÈO BÁ ĐẠO
Thứ bảy
Ngày 23-12-2017
16:00
HỌA HỒN
Thứ bảy
Ngày 23-12-2017
20:00
HỢP ĐỒNG YÊU ĐƯƠNG
Chủ nhật
Ngày 24-12-2017
16:00
HUYẾT OÁN
Chủ nhật
Ngày 24-12-2017
20:00
GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY
Thứ năm
Ngày 28-12-2017
20:00
MẸ CHỒNG RẮC RỐI
Thứ sáu
Ngày 29-12-2017
20:00
HUYẾT OÁN
Thứ bảy
Ngày 30-12-2017
16:00
LẦU HOANG
Thứ bảy
Ngày 30-12-2017
20:00
CÕNG MẸ ĐI CHƠI
Chủ nhật
Ngày 31-12-2017
20:00
HỒN ANH XÁC EM
Thứ hai
Ngày 01-01-2018
20:00
BAO GIỜ MẸ LẤY CHỒNG