Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ sáu
Ngày 24-05-2019
20:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ bảy
Ngày 25-05-2019
16:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ bảy
Ngày 25-05-2019
20:00
MUA CHỒNG
Chủ nhật
Ngày 26-05-2019
16:00
NGÔI LÀNG MA
Chủ nhật
Ngày 26-05-2019
20:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ bảy
Ngày 01-06-2019
16:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ bảy
Ngày 01-06-2019
20:00
NGÔI LÀNG MA
Chủ nhật
Ngày 02-06-2019
16:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Chủ nhật
Ngày 02-06-2019
20:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ sáu
Ngày 07-06-2019
20:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019
Thứ bảy
Ngày 08-06-2019
16:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019
Thứ bảy
Ngày 08-06-2019
20:00
SHIPPER TÌNH YÊU
Chủ nhật
Ngày 09-06-2019
16:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Chủ nhật
Ngày 09-06-2019
20:00
MỸ NHÂN KẾ
Thứ bảy
Ngày 15-06-2019
16:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ bảy
Ngày 15-06-2019
20:00
MUA CHỒNG
Chủ nhật
Ngày 16-06-2019
16:00
DREAMBOYS
Chủ nhật
Ngày 16-06-2019
20:00
CHUYỆN 2 CHÀNG 2019