Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)

  • TÁC GIẢ : NGUYỄN BẢO NGỌC

    ĐẠO DIỄN : NGỌC HÙNG 

    GIÁM ĐỐC SẢN SUẤT : AN THI - TRẦN ĐẠI

    DIỄN VIÊN : TIỂU BẢO QUỐC , HẢI TRIỀU , BB TRẦN , MINH DỰ , NGỌC THUẬN , NGUYÊN THẢO , DƯƠNG THANH VÀNG , DUY TIẾN, VÕ TẤN PHÁT , PHÚC ZELO, TẤT DIỆU HẰNG, ...

  • Lượt xem: 23613

Vở diễn khác