Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

THÂM CUNG NỘI CHIẾN

  • DIỄN VIÊN : Nam Thư ,  Gia Bảo , Hồng Trang, Minh Dự, Thuận Nguyễn,  Nguyễn Anh Tú , Hải Triều , BB Trần, Quang Huy , Kỳ Thảo, Ngọc Nga, Phúc Zelo, Bé Kim Thư   ....

  • Lượt xem: 70375

Vở diễn khác