Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

NGÀY HỘI CÁI BANG

  • Tác giả: Trần Đăng Nhân
    Đạo diễn: NSUT  Hữu Châu
    GĐ sản xuất: An Thi- Trần Đại 


    Vở diễn tham gia với các nghệ sĩ: Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Anh Đức, Puka, Minh Dự, Hữu Đằng, Xuân Nghị, Phương Lan, Huỳnh Qúy, Lạc Hoàng Long, Trần Phong, Tất Diệu Hằng, Hinh Hùng, Phước Tài, Quang Sơn - cùng các nghệ sĩ trẻ của Sân khấu Thế Giới Trẻ.

  • Lượt xem: 48172

Vở diễn khác